Carl Johanskolan
Grupp A5

Lekar på förskolan

Att vi fått chansen att jobba med ”Framtidsfrön” har varit något som varit både intressant och mycket givande. Vi valde att jobba med ”Föra människor samman”.  I kommunen är det väldigt uppdelat mellan olika åldrar, så därför tänkte vi besöka ett dagis. Vi tänkte vara med i dagliga aktiviteter där, såsom att pärla, måla och leka utomhus.

De har varit roligt att lära sig hur man planerar och lägger upp ett projekt. Det är något man kommer ha nytta av i framtiden och i arbetslivet. Uppstarten och genomgångarna var bra, då fick man en bra start och hjälp att börja med projektet.

Först tänkte vi sitta barnvakt. Då skulle vi hjälpa stressade föräldrar och samtidigt lära känna barnen, men vi kände att det blev för komplicerat. Att ha ett så stort ansvar över ett barn blir stressande både för oss och föräldern, man har inte den tilliten till en person så snabbt att man känner sig bekväm med att lämna ut sitt barn på de sättet. Vi kände oss inte heller helt säkra, man ska ändå gå hem till en okänd person och ta hand om ett barn, händer de något så har vi ansvar och det kommer ju att följa oss för resten av livet. Därför valde vi att besöka ett dagis i stället, på ett dagis har man hjälp av vuxna som är utbildade för att ta hand om barn och vet hur man gör.

Vi tänkte att barnen skulle tycka att det var roligt när det kom äldre personer att umgås med. Små barn är ibland rädda för tonåringar, genom att leka med dem tänkte vi visa dem att de inte behöver vara oroliga för äldre. Vi tror att barnen först skulle känt sig lite nervösa och oroliga men sedan vant sig och lärt känna oss och därför tyckt det varit roligt att umgås. Vi tänkte följa med barnen en dag och delta i lekar utomhus samt inomhus aktiviteter som de själva kom på. Genom att göra detta kommer de att få använda sin fantasi och kreativitet samt känna sig delaktiga i beslut och därför tycka att det är mycket roligare att delta. Vill de pärla inomhus, så gör vi det och hjälper de som vill. Vill de vara utomhus och hoppa hopprep, då kan vi stå och veva repet. Listan fortsätter och jag tror att ni förstår vår tanke. Givetvis kan vi komma på lekar men för att känna den samhörigheten så är det bättre att komma på lekarna med barnen.

Tyvärr har vi inte fått någon kontakt med dagiset. Vi har både mejlat och ringt, men de har inte svarat. Det gjorde så att vi inte kunde komma dit och genomföra projektet. Vi tyckte att det var tråkigt att inte få träffa barnen, men vi kunde ju inte komma dit utan att få godkännande. Vi tar med oss mycket av detta projekt, hur man planerar och även att man måste vara ute i god tid för att genomföra ett projekt. Tack ”Framtidsfrön” för den här upplevelsen!