Om projektet

Här hittar du information om projektet, syfte, mål, förväntade effekter och projektparter. Är det något du saknar eller funderar över? Tveka inte att kontakta oss.

Sammanfattning av projektet

Framtidsfrön är projektägare och driver projektet. Framtidsfrön skapar en utbildning för elever med lektioner och olika uppdrag som sedan mynnar ut i en aktivitet som genomförs i elevernas närsamhälle. Resultatet från projektet skall resultera i ett läromedel så att skolor i hela Sverige på ett enkelt sätt skall kunna arbeta med socialt entreprenörskap i skolan.

I projektet samverkar Framtidsfrön med Coompanion Göteborg som är experter på socialt företagande. De har många kontakter inom området samt är medarrangör i nätverksdagen som eleverna är med på.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Framtidsfrön.

Kontaktperson för projektet är Annelie Sackelius | 0707-661465 | Framtidsfrön

Varför?

Syftet med projektet är att elever ska få kunskap att kunna påverka samhället genom socialt entreprenörskap. I projektet får eleverna undersöka närsamhället utifrån utvalda problemformuleringar och använda sina entreprenöriella förmågor för att skapa aktiviteter som bidrar till förbättringar i kommunen. Detta stärker elevernas självkänsla och framtidstro, tydliggör kopplingarna mellan skola och arbetsliv samt ökar samhörigheten med närsamhället. 

Metod

Metoden för projektet baseras på en utbildning för elever och pedagoger. Eleverna får undersöka närsamhället utifrån utvalda problemformuleringar och använda sina entreprenöriella förmågor till att skapa aktiviteter som bidrar till förbättringar i kommunen. Projektet vill också sprida elevernas kreativa lösningar till övriga kommuner i projektet.

Målgrupp

Projektet riktar sig till grundskolans senare åldrar med fokus att öka samhörigheten mellan människor och samhället, samt att stärka elevers möjligheter till en bra start i livet. Tanken är att elever ska få kunskap att kunna påverka samhället genom socialt entreprenörskap.

Förväntningar

De långsiktiga effekterna är att eleverna får större tilltro till den egna förmågan att vara medskapare till sin framtid. När eleverna gör något för en annan människa skapas medkänsla, meningsfullhet och samhörighet. Detta ger eleverna stärkt framtidstro, självkänsla och ökad inkludering i närsamhället. Utbildningen för pedagoger bidrar till att öka möjligheten för eleverna att få arbeta med socialt entreprenörskap i undervisningen.

Övergripande mål:

  • Skapa förutsättningar för ökad samhörighet mellan människor och samhället, samt stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.

Projektmål:

  • Att ge elever kompetens kring socialt entreprenörskap samt hur de utifrån sina egna förmågor kan bidra till att förbättra de utmaningar som finns i deras närsamhälle.

Delmål: 

  • Öka kunskapen hos elever kring hur de kan påverka och bidra till sitt närsamhälle.
  • Öka elevernas medvetenhet kring sina förmågor och drivkraft samt hur de kan användas nu och i framtiden.
  • Öka möjligheten för skolor att arbeta med socialt entreprenörskap i grundskolan.

Projektparter

Framtidsfrön

Framtidsfrön är projektägare och driver projektet. Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Coompanion Göteborg

Coompanion har arbetat med sociala innovationer sedan 1986 och stöttar företag att bli ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Sociala innovationer som nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen arbetar för att alla som bor och verkar i Västra Götalands ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.