Skolor

I projektet deltar klasser från olika skolor i Västra Götalandsregionen. Från projektstarten har vi Carl Johanskolan i Karlsborg och Kungsmarksskolan i Munkedal. Under juni har elever från Kristinebergsskolan i Åmål varit med genom sommarlovsskolan. Här kan du läsa mer om skolorna och hitta till klassernas projekt!

Carl Johanskolan

Carl Johanskolan är en skola för årskurs 7 – 9 som ligger centralt i Karlsborg. Skolans ledord är: trygghet, trivsel och arbetsro. Vi har en skola som ger goda möjligheter till inlärning i en miljö som är positiv för såväl elever som personal. På skolan har vi 215 elever fördelade på 9 klasser. 3 klasser per årskurs. 2021 hamnade Karlsborgs kommun på plats 15 av landets 290 kommuner i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun. När det gällde andelen godkända elever hamnade Karlsborg på plats 13 och när det gällde kriteriet fullföljd gymnasieutbildning hamnade Karlsborg på plats 1.

Visste du att en “social entreprenör” är en person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller andra lösningar på samhällsutmaningar?

Tillväxtverket, definitioner och begrepp. 2020

Kungsmarksskolan

Skolans elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Vårt mål är att lärandemiljön på Kungsmarksskolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi strävar alltid efter att skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelse och förbättringsinsatser. 

Bland våra elever ser vi att de har lösningar på dagens samhällsutmaningar som de kan lyfta fram och använda med hjälp av innovativa och entreprenöriella lösningar.  


De kommer utveckla hållbara idéer som ger goda ringar på vattnet och som i sin tur utvecklar Munkedals kommun. 

Socialt entreprenörskap är att man försöker göra något för samhället för att skapa mer gemenskap, öka hälsa och sociala sammanhang.

En elevs tankar kring vad socialt entreprenörskap är för något.

Kristinebergsskolan

Åmåls kommun, barn- och utbildningsförvaltningen har valt att anordna en annorlunda sommarlovskola under tre veckor för alla elever i åk 8 som har velat delta. Sommarlovskolan är en kombination av sommarlovskola, fria sommarlovsaktiviteter och feriepraktik där eleverna bl a har fått arbeta med socialt entreprenörskap tillsammans med Framtidsfrön.

Framtidsfrön och arbetet med socialt entreprenörskap var en viktig byggsten i planeringen och genomförandet då inslaget var en viktig del av elevernas upplevelse att ta ansvar för en hel process, från planering till genomförande men även efterarbete och uppföljning. Om man ser livet som en process med olika delar som måste, ska genomföras och delar som man önskar, vill genomföra är det viktiga egenskaper att ha med sig inför framtiden.

Den var tre intensiva dagar med mycket stånkande och ojande men även massor av energi, fniss och glada skratt blandat med nervositet att prova på och våga göra saker man aldrig har gjort förut. Under ledning av Framtidsfröns fantastiska ledare tillsammans med våra egna ledare så blev dagarna helt fantastiska och allt fint som ungdomarna gjorde för stora och små under fredagen kommer vi att minnas med glädje.