Socialt entreprenörskap i skolan

Hur kan elever bidra till förbättringar i sitt närsamhälle? Följ arbetet med socialt entreprenörskap och upplevelserna hos elever från Carl Johansskolan i Karlsborgs kommun och Kungsmarksskolan i Munkedals kommun!

“Vi på Carl Johansskolan ser projektet som ett bra tillfälle att göra eleverna medvetna om hur de kan använda sina intressen och förmågor för att bidra till samhällsnyttan i Karlsborg.”

– Christer Daggberg, Rektor på Carl Johanskolan


Vi på Kungsmarksskolan ser att våra elever har lösningar på dagens samhällsutmaningar som de kan lyfta fram och använda med hjälp av innovativa och entreprenöriella lösningar.”  

– Yvonne Andersson, Rektor på Kungsmarksskolan


“Arbetet med socialt entreprenörskap blev ett viktigt inslag under Åmåls sommarlovsskola där eleverna fick uppleva hur det är att ta ansvar för en hel process, från planering till genomförande men även efterarbete och uppföljning.”

– Catrin Eriksson, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen Åmål

Med detta projekt vill Framtidsfrön skapa förutsättningar för större samhörighet mellan människor och samhället samt stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet

– Annelie Sackelius, projektledare Framtidsfrön