Carl Johanskolan
Grupp C1

Uppmuntra till gemenskap

Det vi tyckte var det roligaste med utförandet av aktiviteten var att träffa klasserna som kom dit, höra vad som hade att säga. Det var även kul att förbereda, att till exempel sätta upp frågor. Det var en aktivitet gjord för att uppmuntra gemenskap i kommunen. Det funkade då grupperna jobbade tillsammans. Det för oss anses som en viktig del av ett samhälle, att arbeta tillsammans om det är mot ett mål eller bara en enkel aktivitet.

Målgruppen det blev var två årskurser från Forsviks Friskola, det var en 1a och en 4a som jobbade tillsammans i blandade grupper. För klasserna var en tipspromenad runt Varnäs udde. Det blev då även ett sätt att visa den vackra naturen nära vattnet. Det skulle kunnat räkna in de två medelålders lärarna som ändrade medelåldern. Men vi håller målgruppen till barnen som var i åldrarna 7-10År.

Aktiviteten förde två grupper tillsammans, äldre och yngre barn. Det var också lärorikt och som ett enkelt test vad de kunde och vad de lärt sig. Eftersom det även blev en promenad runt udden så fick det även motion som är väldigt hälsosamt för att jobba bra och vara hälsosam.

Barnen uppskattade aktiviteten. De var hjälpsamma och jobbade på bra, de uttryckte sig även verbalt att de uppskattat aktiviteten. Lärarna tyckte också att det gick bra, att det var väl genomfört och planerat. Det var passande frågor för åldern på barnen. På tal om frågorna så gick vi med två grupper, killarna gick med sista gruppen och tjejerna gick med första gruppen. Jag gick med först gruppen, jag tyckte att de lösta frågorna väl och jobbade bra tillsammans.

Det var kul, alla jobbade tillsammans och det vart inte särskilt krävande mer än att skriva frågor som skulle sättas upp. Kanske hade barnen uppskattat aktiviteten hur den än blivit. Det kändes värt då barnen var glada och det hade gått smidigt utan några större problem. Allt gick ju att lösa trots vissa motgångar.

Vi jobbade ej med några sponsorer då det inte fanns något att sponsra. De enda produkter vi använde var papper och rep vilket vi kände att det gick att fixa själva utan sponsorer. Vi hade planerat att fixa sponsorer till fika och kaffe, men vi släppte den idén eftersom vi inte hade tillåtelse att ge barnen i klasserna socker.

Uppgiften vart annorlunda än planerat. Det skulle varit för alla som ville komma. När vi inte fick vår reklam som skulle skrivas ut så fick vi helt enkelt lösa det bäst vi kunde. Vi bjöd då in en klass som gladligen kom dit, det kom sammanlagt ca 30–40 barn dit som kom från klasserna som det blev. Trots att vi stötte på några hinder som att hela planeringen rubbades så lyfte vi det igen på ett lite annat sätt.

Först var projektet svårstartat, det var trögt att få i gång det men när vi väl var i gång och planerade som en grupp så blev det bättre ordning. Det vart även motgångar när vi inte fick våra grejer som vi skulle satt upp för att ”Reklamera” om vår aktivitet men vi fick helt enkelt lösa det. Min (My’s) pappa gav idén att vi kunde bjuda in hans klass, så vi gjorde så efter som att det skapade en garanti på att det skulle komma folk. Sedan kom en till klass som vi välkomnade varmt. Så vi fick ihop en bra aktivitet med flera grupper folk som gick tipsrundan och uppskattade aktiviteten.