Carl Johanskolan

Carl Johanskolan är en skola för årskurs 7 – 9 som ligger centralt i Karlsborg. Skolans ledord är: trygghet, trivsel och arbetsro. Vi har en skola som ger goda möjligheter till inlärning i en miljö som är positiv för såväl elever som personal. På skolan har vi 215 elever fördelade på 9 klasser. 3 klasser per årskurs. 2021 hamnade Karlsborgs kommun på plats 15 av landets 290 kommuner i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun. När det gällde andelen godkända elever hamnade Karlsborg på plats 13 och när det gällde kriteriet fullföljd gymnasieutbildning hamnade Karlsborg på plats 1.

Klass 8a

Klass 8b

Klass 8c