Kristinebergsskolan

Åmåls kommun, barn- och utbildningsförvaltningen har valt att anordna en annorlunda sommarlovskola under tre veckor för alla elever i åk 8 som har velat delta. Sommarlovskolan är en kombination av sommarlovskola, fria sommarlovsaktiviteter och feriepraktik där eleverna bl a har fått arbeta med socialt entreprenörskap tillsammans med Framtidsfrön.

Framtidsfrön och arbetet med socialt entreprenörskap var en viktig byggsten i planeringen och genomförandet då inslaget var en viktig del av elevernas upplevelse i att ta ansvar för en hel process, från planering till genomförande men även efterarbete och uppföljning. Om man ser livet som en process med olika delar som måste, ska genomföras och delar som man önskar, vill genomföra är det viktiga egenskaper att ha med sig inför framtiden.

Den var tre intensiva dagar med mycket stånkande och ojande men även massor av energi, fniss och glada skratt blandat med nervositet att prova på och våga göra saker man aldrig har gjort förut. Under ledning av Framtidsfröns fantastiska ledare tillsammans med våra egna ledare så blev dagarna helt fantastiska och allt fint som ungdomarna gjorde för stora och små under fredagen kommer vi att minnas med glädje.

Klass 8