Kungsmarksskolan

Skolans elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Vårt mål är att lärandemiljön på Kungsmarksskolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi strävar alltid efter att skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelse och förbättringsinsatser. 

Bland våra elever ser vi att de har lösningar på dagens samhällsutmaningar som de kan lyfta fram och använda med hjälp av innovativa och entreprenöriella lösningar.  


De kommer utveckla hållbara idéer som ger goda ringar på vattnet och som i sin tur utvecklar Munkedals kommun. 

Klass 8A

Klass 8B

Klass 8C

Klass 8D

Klass 8E

Klass 8F