Carl Johanskolan

Klass 8a

Grupp A1

Göra bussresenärer glada!

Grupp A2

Fika med äldre på Haganäset!

Grupp A3

Skapa glädje mellan generationer!

Grupp A4

Ponnyridning!

Grupp A5

Lekar på förskolan!

Grupp A6

Cykelrace!